dimarts, 28 de juny del 2011

CERRADA LA IV BRIGADA INTERNACIONALISTA DE AEPCFA-IPF A LA COSTA CARIBE DE NICARAGUA

Definitivamente, serán 13 las brigadistas integrantes de la IV Brigada internacionalista organizada por la AEPCFA y el Instituto Paulo Freire de España, IPF, a la costa caribe de Nicaragua durante el próximo mes de agosto, en esta ocasión concretamente a las comunidades rama-kreole de los municipios de Kukra Hill y Bluefields de la RAAS, Región Autónoma del Atlántico Sur. 7 brigadistas provienen de la AEPCFA-Sevilla y las 6 restantes de Cataluña, Girona y Barcelona.

El objetivo general de la Brigada es continuar reforzando las relaciones fraternales y la cooperación con la AEPCFA en materia de Alfabetización y Educación Popular. Y, específicamente, pretendemos:

1. Conocer los esfuerzos del pueblo de Nicaragua y la AEPCFA en la erradicación del analfabetismo y la postalfabetización, visitando el Centro Medicinal de Hidrofangoterapia “José de la Cruz Mena” y el proyecto de la Escuela Campesina Modelo de San Francisco Libre (Managua) y el Museo de la alfabetización, en la sede de Managua de la AEPCFA.

2. Conocer el método de alfabetización audiovisual cubano Yo, sí puedo.

3. Conocer los trabajos de alfabetización dirigidos por la AEPCFA en las comunidades indígenas rama – kreole de los municipios de Bluefields y Kukra Hill, RAAS.

Ya se ha hecho llegar la Circular 2 con orientaciones logísticas y organizativas para empezar a preparar el viaje y están previstas jornadas de capacitación en Sevilla y Barcelona (sábado 9 de julio). Para más información contacten con Sebas Parra, de la AEPCFA-Girona, (sebasparra@solidaries.org)

TANACADA LA IV BRIGADA INTERNACIONALISTA DE L’AEPCFA-IPF A LA COSTA CARIB DE NICARAGUA

Definitivament, seran 13 les brigadistes integrants de la IV Brigada internacionalista organitzada per l’AEPCFA i l’Institut Paulo Freire d’Espanya, IPF, a la costa carib de Nicaragua durant el proper mes d’agost, en aquesta ocasió concretament a les comunitats rama-kreole dels municipis de Kukra Hill i Bluefields de la RAAS, Regió Autònoma de l’Atlàntic Sud. 7 brigadistes provenen de l’AEPCFA-Sevilla i les 6 restants de Catalunya, Girona i Barcelona.

L'objectiu general de la Brigada és continuar reforçant les relacions fraternals i la cooperació amb l'AEPCFA en matèria d'Alfabetització i Educació Popular. I, específicament, pretenem:

1. Conèixer els esforços del poble de Nicaragua i l'AEPCFA en l'eradicació de l'analfabetisme i la postalfabetizació, visitant el Centro Medicinal de Hidrofangoterapia “José de la Creu Mena” i el projecte de la Escuela Campesina Modelo de San Francisco Libre (Managua) i el Museu de l'alfabetització, a la seu de Managua de l'AEPCFA.

2. Conèixer el mètode d'alfabetització audiovisual cubà Yo, sí puedo.

3. Conèixer els treballs d'alfabetització dirigits per l'AEPCFA en les comunitats indígenes rama – kreole dels municipis de Bluefields i Kukra Hill, RAAS.

Ja s’ha fet arribar la Circular 2 amb orientacions logístiques i organitzatives per tal de començar a preparar el viatge i estan previstes jornades de capacitació a Sevilla i Barcelona (dissabte 9 de juliol). Per a més informació contacteu amb Sebas Parra, de la AEPCFA-Girona, (sebasparra@solidaries.org).

ACTIVITATS DEL GRUP DE COOPERACIÓ DE FETE-UGT

El passat dilluns, 20 de juny, es va reunir el grup de participants al curs de cooperació internacional en l’àmbit educatiu organitzat per la FETE-UGT de Catalunya interessades en els projectes de cooperació amb Nicaragua del sindicat. Va presentar l’acte la Roser Font, secretària general, i en Sebas Parra va presentar i comentar els trets essencials dels diferents tasques de la cooperació del grup de la FETE-UGT:

· cooperació amb l’AEPCFA, en xarxa amb altres institucions i organismes de Catalunya i arreu, especialment en el projecte d’alfabetització de les comunitats indígenes Rama-Kreole dels municipis de Bluefields, Kukra Hill i Laguna de Perlas, RAAS, Nicaragua

· participació en les activitats de la PNLA, Plataforma per una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme

· IV Brigada IPF-AEPCFA a Bluefields i Kukra Hill, RAAS, Nic, agost-2011, i

· projecte de sensibilització i educació per al desenvolupament: cooperant en l’elaboració de materials didàctics per a la postalfabetització (els materials s’editarien en català, espanyol, mayangna, mískito i rama – kreole i es faria difusió, fonamentalment a centres educatius nicaragüencs i catalans)

Les participants vam mostrar interès en participar en el grup d’elaboració de materials una vegada que, passades les vacances, retornin les activitats del grup.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE COOPERACIÓN DEL SINDICATO FETE-UGT DE CATALUÑA

El pasado lunes, 20 de junio, se reunió el grupo de participantes al curso de cooperación internacional en el ámbito educativo organizado por la FETE-UGT de Cataluña interesadas en los proyectos de cooperación con Nicaragua del sindicato. Presentó el acto Roser Font, secretaria general, y Sebas Parra presentó y comentó los elementos esenciales de las diferentes tareas de la cooperación del grupo de la FETE-UGT:

  • cooperación con la AEPCFA, en red con otras instituciones y organismos de Cataluña y de otros lugares, especialmente en el proyecto de alfabetización de las comunidades indígenas Rama-Kreole de los municipios de Bluefields, Kukra Hill y Laguna de Perlas, RAAS, Nicaragua
  • participación en las actividades de la PNLA, Plataforma por una Nicaragua Libre de Analfabetismo
  • IV Brigada IPF-AEPCFA a Bluefields y Kukra Hill, RAAS, Nic, agosto-2011, y
  • proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo: cooperando en la elaboración de materiales didácticos para la postalfabetització (los materiales se editarían en catalán, español, mayangna, mískito y rama – kreole y se haría difusión, fundamentalmente a centros educativos nicaragüenses y catalanes)

Las participantes mostraron especial interés en participar en el grupo de elaboración de materiales una vez que, pasadas las vacaciones, se reanuden las actividades del grupo.

dijous, 16 de juny del 2011

ASAMBLEA GENERAL DE LA AEPCFA-Sevilla

Hola a todas y todos los socias/os de la AEPCFA Sevilla, por este medio os convocamos a la primera Asamblea General a celebrase el día 28 de junio de 2001 a las 17:00 horas en el seminario 5.1 de la Facultad de Ciencias de La Educación de Sevilla.
También os queríamos informar de lo siguiente:
- Ya estamos legalizados como asociación es decir ONGD.
- El correo oficial de la asociación es aepcfasevilla@gmail.com
- Se han celebrado varias reuniones de la Junta Directiva tratando los siguiente puntos: brigadistas, asuntos administrativos para la legalización, planes de trabajos para el presente y futuro, comunicaciones con Girona, planes de formación para los brigadistas, etc.

dimecres, 15 de juny del 2011

RESUM REUNIÓ PNLA 14-6-2011/s.p.

Assistents: 16 persones de diferents organismes (AEPCFA-BCN, AEPCFA-Girona, Amics de Puerto, Casa de Nicaragua, Casa de Nicaragua-Baix Llobregat, Casa de Sandino de BCN, Comissió de solidaritat La Mallola, Comitè de solidaritat sandinista de Catalunya, IV Brigada AEPCFA-IPF i participants al Curs de Cooperació internacional de la FETE-UGT de Catalunya)

S’excusen: 1 (Roser Font del grup de cooperació de FETE-UGT)

RESUM

- En Sebas Parra informa de diferents temes:

o Solució del problema amb l’ACCD i comunicat Una molt bona noticia! de l’AEPCFA-Girona (publicat a http://aepcfagirona.blogspot.com/)

o Suport de l’Ajuntament i la Diputació de Girona a l’alfabetització a les comunitats indígenes rama-kreole de la RAAS. L’Ajuntament de Girona ha subvencionat (5.000€) els treballs preparatoris de l’alfabetització a la costa carib sud i ha signat un conveni amb l’AEPCFA-Girona, per l’any 2011, aportant 13.000€ destinats a la 1ª fase de l’alfabetització. La Diputació de Girona ha aprovat també una subvenció de 4.500€ pel mateix projecte.

o IV Brigada AEPCFA-IPF a la RAAS. La Brigada està pràcticament tancada amb 12 persones confirmades: 6 d’AEPCFA-Sevilla i 6 de Catalunya. Esperem la confirmació d’una persona més abans de tancar-la definitivament i, quan tinguem les dades de Sevilla, publicar el directori definitiu i la Circular 2 (màxim: 20 de juny). Està previst organitzar una sessió de capacitació a principis de juliol.

o Curs de la FETE-UGT i reunió del grup de cooperació. El dissabte 28 de maig va finalitzar la 1ª part (20h teòriques) del Curs La cooperació internacional en l’àmbit educatiu: l’exemple de Nicaragua i una trentena de participants (7 del curs de Girona i la resta de Barcelona) participaran en la 2ª part (10h pràctiques). Per aquest motiu s’ha convocat una reunió del grup de cooperació de la FETE-UGT (dilluns 20, a les 18h a la seu de la FETE-UGT, Rambla del Raval 29, 3ª) per tal de presentar els projectes del grup:

1. cooperació amb l’AEPCFA, en xarxa amb altres institucions i organismes de Catalunya i arreu, especialment en el projecte d’alfabetització de les comunitats indígenes Rama-Kreole dels municipis de Bluefields, Kukra Hill i Laguna de Perlas, RAAS, Nicaragua

2. participació en les activitats de la PNLA, Plataforma per una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme, especialment en el projecte dirigit a les escoles rurals de Nic

3. IV Brigada IPF-AEPCFA a Bluefields i Kukra Hill, RAAS, Nic, agost-2011

4. projecte de sensibilització i educació per al desenvolupament: cooperant en l’elaboració de materials didàctics per a la postalfabetització en mayangna, mískito i rama – kreole

- En Genís Otalora informa del Operatiu Estem amb la Fonseca!. S’han fet arribar a Managua les aportacions de març i abril i tenim pràcticament coberta la del mes de maig... però ens faltaria la de juny per tal de complir la primera part del nostre compromís... FEM UNA CRIDA A LES ORGANITZACIONS MÉS PRESENTS A LA PNLA I A TOTES AQUELLES SOLIDÀRIES AMB L’AEPCFA I L’ALFABETITZACIÓ DE NICARAGUA QUE FACIN ARRIBAR QUAN MÉS AVIAT MILLOR LES SEVES APORTACIONS...

- Finalment l’Enric Font informa sobre el projecte que ens va presentar l’ambaixador relacionat amb l’equipament de les escoles rurals de Nicaragua i es va generar un debat que caldrà continuar... Es va acordar que la PNLA recolzarà aquest projecte i estudiarà, d’acord amb l’AEPCFA i el projecte d’alfabetització a la RAAS en curs, les comunitats a prioritzar i les condicions de la seva aplicació.

I més o menys així tanquem aquest curs 2010-2011....

RESÚMEN DE LA REUNIÓN DE LA PNLA DEL 14-6-11

Asistentes: 16 personas de diferentes organismos (AEPCFA-BCN, AEPCFA-Girona, Amigos de Puerto, Casa de Nicaragua, Casa de Nicaragua-Baix Llobregat, Casa de Sandino de BCN, Comisión de solidaridad La Mallola, Comité de solidaridad sandinista de Cataluña, IV Brigada AEPCFA-IPF y participantes al Curso de Cooperación internacional de la FETE-UGT de Cataluña)

Se excusan: 1 (Roser Font del grupo de cooperación de FETE-UGT)

RESUMEN

- Sebas Parra informa de diferentes temas:

o Solución del problema con la ACCD y comunicado ¡Una muy buena noticia! de AEPCFA-Girona (publicado en http://aepcfagirona.blogspot.com/)

o Apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Girona a la alfabetización de las comunidades indígenas rama-kreole de la RAAS. El Ayuntamiento de Girona ha subvencionado (5.000€) los trabajos preparatorios de la alfabetización en la costa caribe sur y ha firmado un convenio con la AEPCFA-Girona, para el año 2011, aportando 13.000€ destinados a la 1ª fase de la alfabetización. La Diputación de Girona ha aprobado también una subvención de 4.500€ para el mismo proyecto.

o IV Brigada AEPCFA-IPF a la RAAS. La Brigada está prácticamente cerrada con 12 personas confirmadas: 6 de AEPCFA-Sevilla y 6 de Cataluña. Esperamos la confirmación de una persona más antes de cerrarla definitivamente y, cuando tengamos los datos de Sevilla, publicar el directorio definitivo y la Circular 2 (máximo: 20 de junio). Está previsto organizar una sesión de capacitación a principios de julio.

o Curso de la FETE-UGT y reunión del grupo de cooperación. El sábado 28 de mayo finalizó la 1ª parte (20h teóricas) del Curso La cooperación internacional en el ámbito educativo: el ejemplo de Nicaragua y una treintena de participantes (7 del curso de Girona y el resto de Barcelona) participarán en la 2ª parte (10h prácticas). Por este motivo se ha convocado una reunión del grupo de cooperación de la FETE-UGT (lunes 20, a las 18h a la sede de la FETE-UGT, Rambla del Raval 29, 3ª) para presentar los proyectos del grupo:

1. cooperación con la AEPCFA, en red con otras instituciones y organismos de Cataluña y otros lugares, especialmente en el proyecto de alfabetización de las comunidades indígenas Rama-Kreole de los municipios de Bluefields, Kukra Hill y Laguna de Perlas, RAAS, Nicaragua

2. participación en las actividades de la PNLA, Plataforma por una Nicaragua Libre de Analfabetismo, especialmente en el proyecto dirigido a las escuelas rurales de Nicaragua

3. IV Brigada IPF-AEPCFA a Bluefields y Kukra Hill, RAAS, Nic, agosto-2011

4. proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo: cooperando en la elaboración de materiales didácticos para la postalfabetització en mayangna, mískito y rama – kreole

- Genís Otalora informa del Operativo ¡Estamos con la Fonseca!. Se han hecho llegar a Managua las aportaciones de marzo y abril y tenemos prácticamente cubierta la del mes de mayo... pero nos faltaría la de junio para cumplir la primera parte de nuestro compromiso... HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES MÁS PRESENTES EN LA PNLA Y A TODAS AQUELLAS SOLIDARIAS CON LA AEPCFA Y LA ALFABETIZACIÓN DE NICARAGUA QUE HAGAN LLEGAR CUANDO ANTES SUS APORTACIONES...

- Finalmente Enric Font informa sobre el proyecto que nos presentó el embajador relacionado con el equipamiento de las escuelas rurales de Nicaragua y se generó un debate que habrá que continuar... Se acordó que la PNLA apoyará este proyecto y estudiará, de acuerdo con la AEPCFA y el proyecto de alfabetización de la RAAS en curso, las comunidades a priorizar y las condiciones de su aplicación.

Y más o menos así cerramos este curso 2010-2011....

dimecres, 8 de juny del 2011

CONVOCATÒRIA ÚLTIMA REUNIÓ PNLA CURS 2010-11

Companys i companyes: s’acosta l’estiu i sembla que convé fer una última trobada per tal de repassar com ens ha anat i quins projectes tenim al cap, i al cor, pel curs vinent pel que fa a l’alfabetització i postalfabetització del poble germà de Nicaragua.

Us proposem trobar-nos el proper dimarts, dia 14, a les set de la tarda, a la Casa de la solidaritat (carrer Vistalegre 15) de Barcelona, amb el següent Ordre del dia:

1.- Informacions diverses:

o Solució del problema amb l’ACCD

o Suport de l’Ajuntament i la Diputació de Girona a l’alfabetització a la RAAS

o IV Brigada AEPCFA-IPF a la RAAS

o Operatiu Estem amb la Fonseca!

o Curs de la FETE-UGT i reunió del grup de cooperació: projectes

o Altres temes

2.- Curs 2011-12: línies de treball

(proposem obrir un debat sobre els projectes i l’organització...)

US CONVIDEM A PORTAR ALGUNA COSETA PER BERENAR, BRINDAR I ACOMIADAR-NOS COM CAL...

I, sobretot, mireu de venir que tots i totes som necessàries...

Salut!


dimecres, 1 de juny del 2011

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA TAMBÉ DONA SUPORT A L’ALFABETITZACIÓ A LA RAAS / LA DIPUTACIÓN DE GIRONA TAMBIÉN APOYA LA ALFABETIZACIÓN EN LA RAAS

La Diputació de Girona ha resolt la convocatòria pública de subvencions per a projectes de cooperació per al desenvolupament i ha concedit 4.500 euros al projecte d’alfabetització a les comunitats indígenes rama – kreole de la RAAS, Nicaragua, presentat per l’AEPCFA. Aquest ajut es suma al rebut recentment fruit del conveni signat amb l’Ajuntament de Girona i permetrà iniciar aviat l’alfabetització a la costa carib sud nicaragüenca.

--------------------

La Diputación de Girona ha resuelto la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de cooperación para el desarrollo y ha concedido 4.500 euros al proyecto de alfabetización de las comunidades indígenas rama – kreole de la RAAS, Nicaragua, presentado por la AEPCFA. Esta ayuda se suma a la recibida recientemente fruto del convenio firmado con el Ayuntamiento de Girona y permitirá iniciar próximamente la alfabetización en la costa caribe sur nicaragüense.

ESTEM AMB LA FONSECA! / ¡ESTAMOS CON LA FONSECA!

Noves entrades mes de maig/ 
Nuevas entradas mes de mayo
:
 S.V. : 30 €
E.B.:  30 €
J.C.: 100 €
E.C./S.P.:  90 €
Amics Puerto Cabezas (maig-juny): 420 €

Aprofitem aquesta informació per a demanar als col·lectius i persones que ens venen donant suport que facin un esforç més, especialment aquells que encara no han fet cap aportació, per tal que puguem acomplir els objectius fins al juny. Amb les quantitats ingressades fins avui, encara tenim pendent una bona part del mes de maig i els 1.700 € del juny... En qualsevol cas gràcies a tothom pel recolçament en aquests moments de dificultats.

-----------------------

Aprovechamos esta información para pedir a los colectivos y personas que nos vienen apoyando que hagan un esfuerzo más, especialmente aquellos que aún no han hecho la primera aportación, para poder cumplir los objetivos hasta el mes de junio. Con las cantidades ingresadas hasta hoy, todavía tenemos pendiente una buena parte del mes de mayo y los 1-700 euros del mes de junio... En cualquier caso gracias a todos y a todas por el apoyo en estos momentos de dificultades.

FINALITZA 1ª PART DEL CURS La cooperació internacional en l'àmbit educatiu: l'exemple de Nicaragua

El passat dissabte, 28 de maig, va finalitzar a Barcelona la primera part del curs organitzat per la FETE-UGT de Catalunya que ha reunit, a les seus del sindicat a Girona i Barcelona, prop de quaranta estudiants i professionals de l'educació interessades en la cooperació en general i amb els projectes de l'AEPCFA en matèria d'alfabetització i postalfabetització a Nicaragua en particular. Durant 20 hores i al llarg de sis sessions s'ha desenvolupat la part teòrica del curs prèvia a les pràctiques que tindran lloc durant les properes setmanes.

Aquesta sessió final es va iniciar amb un videofòrum del documental “¿Qué cosa es la alfabetitación mi hermano?”, presentat pel seu director, l'infògraf solidari Pep Caballé, en homenatge a la Declaració del municipi de Palacagüina Territori Lliure d'Analfabetisme i va continuar amb un altre centrat en el Yo, sí puedo, “Nicaragua llegir per viure”, del grup Imatges per la Solidaritat.

A continuació van ser presentats els projectes de cooperació amb Nicaragua del grup de cooperació de la FETE-UGT de Catalunya per la Cra. Roser Font, Secretària General del Sindicat, i Sebas Parra, coordinador del curs. En aquesta última part de la sessió vam comptar amb la presència del Cro. Enric Font, president de la Casa de Nicaragua.

FINALIZA 1ª PARTE DEL CURSO La cooperación internacional en el ámbito educativo: el ejemplo de Nicaragua

El pasado día sábado, 28 de mayo, finalizó en Barcelona la primera parte del curso organizado por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores, FETE-UGT, de Cataluña que ha reunido, en las sedes del sindicato en Girona y Barcelona, cerca de cuarenta estudiantes y profesionales de la educación interesadas en la cooperación en general y con los proyectos de la AEPCFA en materia de alfabetización y post-alfabetización en Nicaragua en particular. Durante 20 horas y a lo largo de seis sesiones se ha desarrollado la parte teórica del curso previa a las prácticas que tendrán lugar durante las próximas semanas.

Esta sesión final inició con un video-forum del documental ¿Qué cosa es la alfabetización mi hermano”, presentado por su director, el infógrafo solidario Pep Caballé, en homenaje a la Declaración del municipio de Palacagüina Territorio Libre de Analfabetismo y continuó con otro centrado en el Yo, sí puedo, Nicaragua leer para vivir, del grupo Imágenes por la Solidaridad.

A continuación fueron presentados los proyectos de cooperación con Nicaragua del grupo de cooperación de la FETE-UGT de Cataluña por la Cra. Roser Font, Secretaria General del Sindicato, y Sebas Parra, coordinador del curso. En esta última parte de la sesión contamos con la presencia del Cro. Enric Font, presidente de la Casa de Nicaragua.