dimecres, 1 de juny del 2011

ESTEM AMB LA FONSECA! / ¡ESTAMOS CON LA FONSECA!

Noves entrades mes de maig/ 
Nuevas entradas mes de mayo
:
 S.V. : 30 €
E.B.:  30 €
J.C.: 100 €
E.C./S.P.:  90 €
Amics Puerto Cabezas (maig-juny): 420 €

Aprofitem aquesta informació per a demanar als col·lectius i persones que ens venen donant suport que facin un esforç més, especialment aquells que encara no han fet cap aportació, per tal que puguem acomplir els objectius fins al juny. Amb les quantitats ingressades fins avui, encara tenim pendent una bona part del mes de maig i els 1.700 € del juny... En qualsevol cas gràcies a tothom pel recolçament en aquests moments de dificultats.

-----------------------

Aprovechamos esta información para pedir a los colectivos y personas que nos vienen apoyando que hagan un esfuerzo más, especialmente aquellos que aún no han hecho la primera aportación, para poder cumplir los objetivos hasta el mes de junio. Con las cantidades ingresadas hasta hoy, todavía tenemos pendiente una buena parte del mes de mayo y los 1-700 euros del mes de junio... En cualquier caso gracias a todos y a todas por el apoyo en estos momentos de dificultades.