dimarts, 24 de gener del 2012


L’AEPCFA EDITA UN LLIBRE A FAVOR DE L’ALFABETITZACIÓ I LES LLENGÜES MINORITZADES

L’Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, ha editat un llibre, amb el títol bilingüe català – mískito ENSENYAR, APRENDRE, SALVAR-SE. LAN DAUKAIA, LAN TAKAIA, SWAKWI TAKAIA, que es presentarà el proper dilluns, 6 de febrer, a les 8 del vespre a la Llibreria 22 de Girona (carrer Hortes, 22). Hi intervindran Sebas Parra, Núria Terés i Quim Curbet. Aquesta primera edició ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’AACD de la Generalitat de Catalunya. Paral•lelament, l’Institut Paulo Freire de l’estat espanyol està preparant l’edició en castellà destinada fonamentalment per a la seva difusió a Nicaragua.

El llibre voldria ser un llibre-eina, un manifest col•lectiu en favor de la llengua, de totes les llengües, especialment de les minoritàries, minoritzades i/o en perill d’extinció, i del dret a l’alfabetització i l’educació de totes les persones sense distinció de cap mena. I un al•legat contra la injustícia de l’analfabetisme i a favor del valor, la necessitat, la urgència i la justícia de l’alfabetització. En la seva redacció han participat una seixantena d’autors i autores: junt a alguns professors, escriptors i periodistes ben coneguts, i reconeguts, una majoria de noms més destacats per la seva adscripció a tota mena de lluites, fonamentalment socioeducatives i culturals, i que, tots plegats, coneixen bé Nicaragua o cooperen amb els somnis del seu poble des de diferents àmbits. El llibre neix a les terres gironines però acull mirades d’homes i dones d’arreu de Catalunya, i també del País Valencià, Bilbao, Sevilla, i, lògicament, de Nicaragua.

Ensenyar, aprendre, salvar-se és el material central d’una campanya de sensibilització i Educació per al desenvolupament que tindrà lloc al llarg dels propers mesos. Es preveu fer una trentena de presentacions arreu de Catalunya i el País Valencià. Les persones que vulguin més informació o participar en la campanya poden dirigir-se a sebasparra@solidaries.org

LA AEPCFA EDITA UN LIBRO A FAVOR DE LA ALFABETIZACIÓN Y LAS LENGUAS MINORIZADAS

La Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, ha editado un libro, con el título bilingüe catalán – mískito ENSEÑAR, APRENDER, SALVARSE. LAN DAUKAIA, LAN TAKAIA, SWAKWI TAKAIA, que se presentará el próximo lunes, 6 de febrero, a las 8 del anochecer a la Librería 22 de Girona (calle Huertas, 22).  Intervendrán Sebas Parra, Núria Terés y Quim Curbet. Esta primera edición ha contado con el apoyo de la Diputación de Girona, el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès y la AACD de la Generalitat de Cataluña. Paralelamente, el Instituto Paulo Freire del estado español está preparando la edición en castellano destinada fundamentalmente para su difusión en Nicaragua.

El libro querría ser un libro-herramienta, un manifiesto colectivo en favor de la lengua, de todas las lenguas, especialmente de las minoritarias, minorizadas y/o en peligro de extinción, y del derecho a la alfabetización y la educación de todas las personas sin distinción de ningún tipo. Y un alegato contra la injusticia del analfabetismo y a favor del valor, la necesidad, la urgencia y la justicia de la alfabetización. En su redacción han participado unos sesenta autores y autoras: junto a algunos profesores, escritores y periodistas muy conocidos, y reconocidos, una mayoría de nombres más destacados por su adscripción a todo tipo de luchas, fundamentalmente socioeducativas y culturales, y que, todos juntos, conocen bien Nicaragua o cooperan con los sueños de su pueblo desde diferentes ámbitos. El libro nace en las tierras de Girona pero acoge miradas de hombres y mujeres de todo Cataluña, y también del País Valenciano, Bilbao, Sevilla, y, lógicamente, de Nicaragua.

Enseñar, aprender, salvarse es el material central de una campaña de sensibilización y Educación para el desarrollo que tendrá lugar a lo largo de los próximos meses. Se prevé hacer una treintena de presentaciones en todo Cataluña y el País Valenciano. Las personas que quieran más información o participar en la campaña pueden dirigirse a sebasparra@solidaries.org