dilluns, 18 de juliol del 2016

19 de julio: guerreros del amor«... Te cambio una canción por el coraje,
de tus jovenes manos combatientes;
fundidas al metal con que nos salvas...»
 

dimecres, 13 de juliol del 2016

Alfabetización: una historia de amor

En: https://www.youtube.com/watch?v=G_dxVpxT67I

Propostes presentades en la Jornada «L'alfabetització a Nicaragua. Trenta anys de solidaritat des dels municipis catalans», organitzada per l'Ajuntament de Girona, el FCCD i l'AEPCFA, celebrada a Girona el 18 de juny de 201Propostes presentades en la Jornada «L'alfabetització a Nicaragua. Trenta anys de solidaritat des dels municipis catalans», organitzada per l'Ajuntament de Girona, el FCCD i l'AEPCFA, celebrada a Girona el 18 de juny de 2016

Cooperació amb l'Ofensiva Final (1)
1) aportació econòmica al projecte 2913 del FCCD, Extensió de la cobertura de l'alfabetització a les comunitats rames de Bluefields, RAAS
2) adquisició d'exemplars del llibre El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua (annex 1).
3) Crida a possibles cooperants que puguin viure entre 3 a 5 mesos en la comunitat
Sensibilització a Catalunya (2)
1) organització d'activitats en el municipi sobre l'Ofensiva final, els analfabetismes, l'alfabetització i la protecció de les llengües indígenes i el paper de la cooperació dels municipis catalans (3)
2) col·laboració amb el futur Fons documental Bluefields/NIC de l'Ajuntament de Girona, amb aportacions, difusió,... (annex 2)
3) divulgació de les conclusions de la Jornada d'avui

Notes:


(1) L'Ofensiva final pretén declarar la Nicaragua indígena Territori Lliure d'Analfabetisme una vegada alfabetitzades les comunitats dels mískitus i mayagnes de la RAAN i dels rames de la RAAS.
(2) L'objectiu general de la sensibilització seria fer visible la cooperació municipalista catalana en l'alfabetització de les comunitats indígenes nicaragüenques destacant el que representa: 
de suport a les llengües minoritàries, minoritzades o en perill d'extinció 
d'obertura de vies reals i efectives de desenvolupament en matèria de producció d'aliments, cercant una dieta equilibrada, atenció a la salut i millora del medi ambient 
d'estimulació de millors relacions dels governs -territorial, regional i nacional- amb les comunitats indígenes i el reconeixement dels seus drets i opcions de benestar
de millora de l'autoestima individual i col·lectiva de les comunitats indígenes 
(3) L'objectiu general de les accions seria la sensibilització envers el dret a l'educació de tothom i la necessitat d'eradicar els analfabetismes arreu destacant
 la relació analfabetisme/pobresa/gènere/minories     
 • la urgència, la necessitat, la justícia i el valor de l'alfabetització
 la situació dels analfabetismes a casa nostra: l'analfabetisme funcional/l'analfabetisme digital/l'analfabetisme polític... L'AEPCFA-Girona disposa d'un model metodològic i de materials ja experimentats i avaluats per ajudar les accions.

Annex 1
OPERATIU EL SUEÑO QUE FUE DE SUPORT A L'OFENSIVA FINAL
 Justificació
Enguany, l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, amb l'alfabetització de diverses comunitats indígenes rames de la RAAS, ha iniciat una Ofensiva final que vol culminar amb la declaració de la Nicaragua Indígena Territori Lliure d'Analfabetisme. Actualment s'alfabetitzen les comunitats de la reserva Índio Maíz i altres del municipi de Bluefields. Es clourà així una experiència que, durant prop d'una dècada, ha fet possible l'alfabetització dels pobles mískitus, mayagnes i rames de la costa carib tancant el cercle de l'eradicació de l'analfabetisme a Nicaragua. Una experiència dura, complexa i plena de dificultats pedagògiques, organitzatives i logístiques. Una experiència acompanyada sempre per la cooperació catalana, i, molt especialment, pels ajuntaments liderats pel FCCD.
L'AEPCFA, des de Nicaragua, ens fa una crida per tal de col·laborar econòmicament donant suport a l'Ofensiva final i alhora ens continua demanant la difusió de la magnitud i qualitat de la cooperació catalana en particular i la generosa i continuada lluita del poble nicaragüenc en general per l'eradicació de l'analfabetisme. Ara més que mai necessiten fer front amb urgència a les extraordinàries despeses que representa la capacitació, la mobilitat i el manteniment de les brigades de joves universitaris que traslladen els generadors, equips audiovisuals i els materials didàctics i coordinen les accions alfabetitzadores protagonitzades sempre per les pròpies comunitats.
En aquest moment l'AEPCFA-Girona disposa d'un fons de 660 exemplars del llibre El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua. Pineda Flores, O. i Parra, S. AEPCFA. Novembre 2014. 383 p. ISBN 978-84-943271-0-0. Els beneficis de la seva venda poden dedicar-se íntegrament a l'Ofensiva final al temps que es fa la difusió demanada en biblioteques, centres educatius, entitats i persones potencialment interessades, etc..
És per tot això que ens dirigim als ajuntaments, especialment els socis del FCCD, entitats culturals i educatives, organitzacions polítiques, sindicals i cíviques i entitats solidàries, convidant-les a donar suport a l'Ofensiva final col·laborant amb l'adquisició de llibres. 

Què cal fer?
1- Ingressar l'import corresponent al c/c de l'AEPCFA-Girona: ES89 0081 0146 5300 0110 5111
(import d'una c/ de 12 exemplars: 100 €, a ports pagats)
2- Enviar un correu-e a sebasparra@solidaries.org adjuntant justificant de l'ingrés i aportant les dades postals on s'han d'enviar els llibres
3- Confirmar la recepció dels llibres

Annex 2

CREACIÓ D'UN FONS DOCUMENTAL BLUEFIELDS-NICARAGUA

La cooperació catalana amb el poble de Nicaragua ha acumulat un patrimoni inavalaluable en ensenyances, afectes i materials. Més d'una trentena de municipis agermanats, milers de brigadistes i cooperants i experiències de cooperació de tota mena han generat un bagatge documental extraordinari i únic. Específicament en matèria d'Alfabetització i Educació Popular l'AEPCFA i altres organismes i entitats conservem un llegat important. Tot es podria perdre... Com ens recorda el documentalista xilè Patricio Guzmán «lo que no se registra y se conserva no existe en la memoria de los pueblos». Creiem que en la Ofensiva final que portarà a la declaració de la Nicaragua Indígena Territori Lliure d'Analfabetisme és oportú començar a pensar en la recollida, selecció, indexació i catalogació d'aquest llegat, trossets de cor i memòria de trenta anys i més de cooperació. Que aquest llegat recordi una història irrepetible i pugui impulsar-ne de noves en les generacions futures.

Algunes consideracions:

L'Ajuntament de Girona ha mostrat sempre una molt bona disposició a acollir els projectes relacionats amb la ciutat germana de Bluefields i, en general, Nicaragua. Concretament, estaria disposada a participar activament en la creació d'un Fons documental Bluefields-Nicaragua per tal de reunir, conservar, custodiar i divulgar tota mena de materials fruit de la cooperació dels nostres pobles.

Inicialment, l'AEPCFA-Girona aportaria, en forma de donació, aproximadament:
- 200/225 llibres i opuscles
- 20/25 exemplars de diferents revistes
- 10/15 documents videogràfics
- una selecció de 100/125 documents escrits, indexats i arxivats
I, amb tota seguretat, el FCCD, diversos ajuntaments i organismes, Casa de Nicaragua i entitats i persones solidàries amb Nicaragua col·laborarien amb el projecte.

Converses amb la Biblioteca Carles Rahola de Girona i el CeDRe de la Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines mostren el seu interès en el projecte i confirmen que es possible començar a treballar passat l'estiu en la creació del Fons.

És per tot això que PROPOSEM una trobada de treball entre els organitzadors de la Jornada -Ajuntament de Girona, FCCD i AEPCFA-, oberta a la Casa de Nicaragua i el CeDRe, per tal de concretar tots els extrems de tipus tècnic que permetin començar a treballar.