dimarts, 27 de setembre del 2016

aepcfagirona a l’aepcfa-girona-pla-de-ter: l’AEPCFA es ‘trasllada’ a eldimoni.com


Després de més de 8 anys, més de 900 entrades publicades i més de 106.000 visualitzacions globals de l'e-pàgina aepcfagirona.blogspot.com.es, us fem saber que a partir d’ara -1 de setembre de 2016- ens ha acollit solidàriament el periòdic-e eugenienc eldimoni.com/aepcfa-girona-pla-de-ter. Continuarem com sempre informant sobre l’alfabetització a Nicaragua i molt més… i aprofitem aquesta migració legal per fer-vos arribar una abraçada forta i fraternal.
AEPCFA Girona | Pla de Ter

RECORDEU: ara l'AEPCFA-Girona en eldimoni.com/aepcfa-girona-pla-de-ter
Después de más de 8 años, más de 900 entradas publicadas y más de 106.000 visualizaciones globales de la e-página aepcfagirona.blogspot.com.es, les hacemos saber que a partir de ahora -1 de septiembre del 2016- nos ha acogido solidariamente el periódico del Pla de Ter (Gironès/Girona) eldimoni.com/aepcfa-girona-pla-de-ter. Continuaremos como siempre informando sobre la alfabetización en Nicaragua y mucho más… y aprovechamos esta migración legal para hacerles llegar un abrazo fuerte y fraternal.
AEPCFA Girona | Pla de Ter

RECUERDEN: ahora la AEPCFA-Girona en eldimoni.com/aepcfa-girona-pla-de-ter

diumenge, 11 de setembre del 2016

8 de setembre: Reivindicació de la solidaritat


Un any més, en plena Festa Major eugenienca i a punt de marxar cap a la veïna Vila de Salt a viure una Diada per la República catalana, recordem, que no celebrem, de manera crítica i reivindicativa, el Dia Internacional de l'Alfabetització instaurat per la UNESCO fa 50 anys «a fi de mobilitzar la comunitat internacional i fomentar l'alfabetització com a instrument per a apoderar les persones, les comunitats i les societat. No celebrem res perquè no volem participar en el teatre anual dels discursos sense contingut i fora de la realitat dels que neguen el dret universal a l'educació per activa o per passiva. Aquest any la UNESCO celebra l'efemèride amb el lema “Llegir el passat, escriure el futur”. Maco i ben trobat. Com el missatge de la seva Directora General: El món ha canviat des de 1966, però la nostra determinació de proporcionar a cada dona i cada home les competències, les capacitats i les oportunitats necesries per tal de fer realitat les seves aspiracions, en la dignitat i el respecte, segueix essent infrangible . L'alfabetització es la base per a construir un futur més sostenible per a tothom Però tanta retòrica, tanta fullaraca, amaga sempre les causes que mantenen, en plena època d'extraordinàries i sorprenents tecnologies de la informació i la comunicació que ens han portat al paradís de la tan pomposament anomenada «societat del coneixement», una cruel paradoxa: prop de 800 milions de persones de 15 o més anys d'arreu del món encara no saben llegir ni escriure. Persones majoritàriament amb un perfil concret: dones, pobres i indígenes o integrants de minories ètniques, lingüístiques o religioses. Fet absolutament lògic en el marc del sistema capitalista generalitzat arreu.

I parlem només de l'analfabetisme absolut. No entrem aquí al camp extens dels analfabetismes en plural: el funcional, el de retorn, el digital, el polític,... que mantenen permanentment activa i ocupada l'escola del món a l'inrevés que ens descriu Eduardo Galeano.

Però, malgrat tot, des de l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, tornem a cridar ben fort: No ens resignem! I, com es deia en una pancarta dels joves brigadistes que participen en l'alfabetització a la costa carib nicaragüenca «Mientras existan iletrados siempre tendremos fuerzas para enseñarles a leer y escribir». Continuem, doncs, la lluita, el nostre compromís està assegurat. I aquest 8 de setembre continuem reivindicant la solidaritat. La solidaritat d'institucions, d'organitzacions i de persones que vulguin somiar amb nosaltres un món culte i alfabetitzat. Conscients que només a partir d'aquí podrem somiar mons en pau, més lliures i justos.

Nosaltres també, a la nostra manera, volem avui “Llegir el passat, escriure el futur” amb un senzill tríptic: Llegim el passat amb un article de Gabriela Selser, sobre la seva vivència de la Croada Nacional d'Alfabetització de Nicaragua, 1980, i escrivim el futur des de l'afecte que uneix dos mars germans, el Carib i la Mediterrània, amb una crònica de l'AEPCFA-Girona sobre la cooperació gironina amb l'alfabetització de la comunitat indígena rama de l'illa de Rama Cay, Bluefields, La cooperació: una font d'esperança, i la informació sobre l'Operatiu «El sueño que fue» que voldria refermar la solidaritat catalana i dels pobles d'Espanya i d'Europa amb l'Ofensiva final que treballa per declarar la Nicaragua Indígena Territori Lliure d'Analfabetisme. Tot en aquest bloc a continuació.

I conscientment a contracorrent en aquestes «societats líquides» manufactureres de l'idiota col·lectiu no ens cansem de repetir-ho: Continuem la lluita, mantenim ferm el nostre compromís i reivindiquem la solidaritat com la inesgotable i necessària font de tendresa de les persones i els pobles.

I res de mirar cap a l'altre costat. Mai!

AEPCFA-Girona


8 de septiembre: Reivindicación de la solidaridad

Un año más, en plena Fiesta Mayor de Sta. Eugènia de Ter y a punto de marchar hacia la vecina Villa de Salt a vivir una Diada por la República catalana, recordamos, que no celebramos, de manera crítica y reivindicativa, el Día Internacional de la Alfabetización instaurado por la UNESCO hace 50 años «a fin de movilizar a la comunidad internacional y fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades». No celebramos nada porque no queremos participar en el teatro anual de los discursos sin contenido y fuera de la realidad de los que niegan el derecho universal a la educación por activa o por pasiva. Este año la UNESCO celebra la efemérides con el lema “Leer el pasado, escribir el futuro”. Maco i ben trobat, que decimos en catalán: si es verdad tiene su gracia. Como el mensaje de su Directora General: “El mundo ha cambiado desde 1966, pero nuestra determinación de proporcionar a cada mujer y a cada hombre las competencias, las capacidades y las oportunidades necesarias para hacer realidad sus aspiraciones, en la dignidad y el respeto, sigue siendo inquebrantable. La alfabetización es la base para construir un futuro más sostenible para todos”. Pero tanta retórica, tanta paja, oculta siempre las causas que mantienen, en plena época de extraordinarias y sorprendentes tecnologías de la información y la comunicación que nos han llevado al paraíso de la tan pomposamente llamada «sociedad del conocimiento», una cruel paradoja: cerca de 800 millones de personas de 15 o más años todavía no saben leer ni escribir. Personas mayoritariamente con un perfil concreto: mujeres, pobres e indígenas o integrantes de minorías étnicas, lingüísticas o religiosas. Algo absolutamente lógico en el marco del sistema capitalista generalizado que vivimos.

Y hablamos solamente del analfabetismo absoluto. No entramos aquí al campo extenso de los analfabetismos en plural: el funcional, el de retorno, el digital, el político,... que mantienen permanentemente activa y ocupada la escuela del mundo al revés que nos describe Eduardo Galeano.

Pero, a pesar de todo, desde la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, volvemos a gritar bien fuerte: ¡No nos resignamos! Y, como se dea en una pancarta de los jóvenes brigadistas que participan en la alfabetización en la costa caribe nicaragüense «Mientras existan iletrados siempre tendremos fuerzas para enseñarles a leer y escribir». Continuamos, pues, la lucha, nuestro compromiso está asegurado. Y este 8 de septiembre continuamos reivindicando la solidaridad. La solidaridad de instituciones, de organizaciones y de personas que quieran soñar con nosotras un mundo culto y alfabetizado. Conscientes de que solo a partir de aquí podremos soñar mundos en paz, más libres y justos.

Nosotros también, a nuestra manera, queremos hoy “Leer el pasado, escribir el futurocon un sencillo tríptico: Leemos el pasado con un artículo de Gabriela Selser, sobre su vivencia de la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua, 1980, y escribimos el futuro desde el afecto que une dos mares hermanos, el Caribe y el Mediterráneo, con una crónica de la AEPCFA-Girona sobre la cooperación gerundense con la alfabetización de la comunidad indígena rama de la isla de Rama Cay, Bluefields, La cooperación: una fuente de esperanza, y la información sobre el Operativo «El sueño que fue» que pretende reafirmar la solidaridad catalana y de los pueblos de España y de Europa con la Ofensiva final que trabaja por declarar la Nicaragua Indígena Territorio Libre de Analfabetismo. Todo en este bloc a continuación.

Y conscientemente a contracorriente en estas «sociedades líquidas» manufactureras del idiota colectivo no nos cansamos de repetirlo: Continuamos la lucha, mantenemos firme nuestro compromiso y reivindicamos la solidaridad como la inagotable y necesaria fuente de ternura de las personas y los pueblos.

Y nada de mirar para otro lado. ¡Nunca!

AEPCFA-Girona