dimecres, 1 de juny del 2011

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA TAMBÉ DONA SUPORT A L’ALFABETITZACIÓ A LA RAAS / LA DIPUTACIÓN DE GIRONA TAMBIÉN APOYA LA ALFABETIZACIÓN EN LA RAAS

La Diputació de Girona ha resolt la convocatòria pública de subvencions per a projectes de cooperació per al desenvolupament i ha concedit 4.500 euros al projecte d’alfabetització a les comunitats indígenes rama – kreole de la RAAS, Nicaragua, presentat per l’AEPCFA. Aquest ajut es suma al rebut recentment fruit del conveni signat amb l’Ajuntament de Girona i permetrà iniciar aviat l’alfabetització a la costa carib sud nicaragüenca.

--------------------

La Diputación de Girona ha resuelto la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de cooperación para el desarrollo y ha concedido 4.500 euros al proyecto de alfabetización de las comunidades indígenas rama – kreole de la RAAS, Nicaragua, presentado por la AEPCFA. Esta ayuda se suma a la recibida recientemente fruto del convenio firmado con el Ayuntamiento de Girona y permitirá iniciar próximamente la alfabetización en la costa caribe sur nicaragüense.