dimarts, 25 de gener del 2011

REUNIÓ DE L'AEPCFA-GIRONA: 2-2-11, DE 7 A 9, A LA SEU DE LA COORDINADORA D'ONG SOLIDÀRIES DE GIRONA