dimarts, 22 de setembre del 2009

PROPERA REUNIÓ DE LA PNLA. PRÓXIMA REUNIÓN DE LA PNLA

PROPERA REUNIÓ DE LA PNLA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA PNLA
Companys i companyes de la PNLA: 29 anys desprès del final de la CNA, Nicaragua torna a guanyar una altra batalla a l’analfabetisme. En poc més de dos anys el país ha passat de tenir una taxa superior al 20 % d’illetrats a menys del 4 %, segons dades avalades per la UNESCO (...) aquesta organització internacional ha declarat que Nicaragua és territori lliure d'Analfabetisme !! Com a membres de la Plataforma per una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme (PNLA), i amb el nostre suport a la tasca d’AEPCFA a la Costa Atlàntica, hem de sentir-nos tranquils, orgullosos i contents d'aquesta fita tan important, doncs en un grau més o menys alt en som responsables. I no sols això. El mateix govern de Nicaragua reconeix la tasca de l'Orlando Pineda i, per tant, de la seva organització, concedint-li la Orden Rubén Darío aquest darrer 23 d'agost. Les tasques que queden són importants encara. Cal aconseguir que aquestes alfabetitzats de nou no tornin a caure a l’analfabetisme, cal organitzar suports per que es puguin treure el 6è grau el més ràpid possible, cal lluitar per matricular a tots els nens i nenes que no estan a les aules i aconseguir que els que ho estan no “desertin”. I nosaltres recolzar i treballar plegats amb AEPCFA per aconseguir que la RAAN estigui l'any que ve per sota del 5 %. Nosaltres hi posarem el granet de sorra que puguem... (...) Per parlar de tot això i de com encarem el curs que tot just comença us convoquem el proper dia 30 de setembre a la Casa de la Solidaritat de Barcelona a les 19,30 h.
Enric. Casa de Nicaragua
----
Compañeros y compañeras de la PNLA: 29 años después del final de la CNA, Nicaragua vuelve a ganar otra batalla al analfabetismo. En poco más de dos años el país ha pasado de tener una tasa superior al 20 % de iletrados a menos del 4 %, según datos avaladas por la UNESCO (…) esta organización internacional ha declarado que ¡¡Nicaragua es territorio libre de analfabetismo!! Como miembros de la Plataforma por una Nicaragua Libre de Analfabetismo (PNLA), y con nuestro apoyo a la tarea de AEPCFA en la Costa Atlántica, tenemos que sentirnos tranquilos, orgullosos y contentos de este hito tan importante, pues en un grado más o menos alto somos responsables. Y no solos eso. El mismo gobierno de Nicaragua reconoce la tarea del Orlando Pineda y, por lo tanto, de su organización, concediéndole la Orden Rubén Darío este último 23 de agosto. Las tareas que quedan son importantes aún. Es preciso conseguir que éstos nuevos alfabetizados no vuelvan a caer en el analfabetismo, es preciso organizar ayudas para que se puedan sacar el 6è grado lo más rápidamente posible, es preciso luchar para matricular a todos los niños y niñas que no están en las aulas y conseguir que los que están no “deserten”. Y nosotros apoyar y trabajar juntos con la AEPCFA para conseguir que la RAAN esté el próximo año por debajo del 5 %. Nosotros pondremos el granito de arena que podamos... (...) Para hablar de todo esto y de como encarar el curso que comienza os convocamos el próximo día 30 de septiembre en la Casa de la Solidaridad de Barcelona a las 19,30 h.