dimarts, 22 de setembre del 2009

ORLANDO PINEDA ENS VISITARÀ A L’OCTUBRE ORLANDO PINEDA NOS VISITARÁ EN OCTUBRE

Orlando Pineda Flors, president de l'AEPCFA, Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, ens visitarà entre el 14 d'octubre i el 3 de novembre convidat per l'AEPCFA de Girona i Barcelona i l'IPF, Institut Paulo Freire, d'Espanya. El Maestro Pineda ens portarà les últimes notícies de l'alfabetització en la RAAN i el Río Coco i ens convidarà a treballar en la preparació de la celebració del XXX Aniversari de la Creuada Nacional d'Alfabetització de Nicaragua de l'any vinent. Pendent encara de concretar-se el programa de la seva visita, podem anunciar que visitarà Girona, Barcelona, València i Sevilla. Oportunament anunciarem les diverses activitats públiques del programa.
----
Orlando Pineda Flores, presidente de la AEPCFA, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, nos visitará entre el 14 de octubre y el 3 de noviembre invitado por la AEPCFA de Girona y Barcelona y el IPF, Instituto Paulo Freire, de España. El Maestro Pineda nos traerá las últimas noticias de la alfabetización en la RAAN y el Río Coco y nos invitará a trabajar en la preparación de la celebración del XXX Aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua del próximo año. Pendiente aún de concretarse el programa de su visita, podemos anunciar que visitará Girona, Barcelona, Valencia y Sevilla. Oportunamente anunciaremos las diversas actividades públicas del programa.