dimarts, 19 de maig del 2015

BRIGADA CNA35. Circular3, calalà-castellano

CELEBRACIÓ DEL 3 ANIVERSARI DE LA CNA A NICARAGUACIRCULAR 3cat, 15 maig 2015

Els treballs d'organització de la Brigada CNA35 van avançant i ara entrem ja a l'etapa final. En aquesta 3ª i última circular recollim alguns temes de les anteriors (que poden consultar-se integres en: http://aepcfagirona.blogspot.com.es/) i fem una crida a la difusió i a la participació...

ORGANITZACIÓ DE LA BRIGADA
A càrrec de: l'AEPCFA, Associació d'Educador Popular Carlos Fonseca Amador, i l'IPF, Institut Paulo Freire de l'estat espanyol. Responsable de la Brigada: Sebas Parra, sebasparra@solidaries.org
 
PRINCIPALS OBJECTIUS  
1. Participar activament en diferents activitats de la celebració del 35è aniversari de la CNA de Nicaragua. 
2. Conèixer l'experiència d'alfabetització i postalfabetització que finalitza en la comunitat indígena rama de l'illa Rama Cay, municipi de Bluefields, RAAS. 
3. Realitzar una visita guiada per la capital de la RAAS, Bluefields, i diferents indrets de la costa carib sud. 
4. Celebrar el 25è aniversari de l'AEPCFA i el 70è del Maestro Pineda.
CALENDARI
9/08/2015: Compactació de la Brigada a la seu de Managua de l'AEPCFA.
23/08/2015- Desmobilització de la Brigada a les 12 p.m. 
 
COST PER BRIGADISTA
- El viatge a Nicaragua va a compte de cada brigadista (actualment, entre 630 i 1.050€ en funció de l'itinerari i la companyia aèria)
- El cost del transport, allotjament i manutenció a Nicaragua entre el 9 i el 23 d'agost de cada brigadista és de 400€
ALTRES
- Per formar part de la brigada cal posar-se en contacte amb el responsable abans de l'1 de juliol de 2015
- Cada brigadista rebrà material informatiu i formatiu per a la preparació del viatge i una samarreta distintiva de la Brigada CNA35
- Cada brigadista es compromet a portar a Nicaragua 1 c/ de 12 llibres (8 Kg) El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua

US CONVIDEM A FORMAR PART DE LA BRIGADA CNA35 I VIURE
UNA HISTÒRICA PÀGINA DE L'EDUCACIÓ NICARAGÚENCA.
AJUDEU-NOS A FER DIFUSIÓ D'AQUESTA CIRCULAR. GRÀCIES!


CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO DE LA CNA DE NICARAGUACIRCULAR 3cas, 15 mayo 2015Los trabajos de organización de la Brigada CNA35 van avanzando y ahora entramos ya en la etapa final. En esta 3ª y última circular recordamos algunos temas de las anteriores (que pueden consultarse integras en: http://aepcfagirona.blogspot.com.es/) y hacemos un llamado a la difusión y a la participación...

ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA
A cargo de la AEPCFA, Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, y el IPF, Instituto Paulo Freire de España. Responsable de la Brigada: Sebas Parra, sebasparra@solidaries.org
 
PRINCIPALES OBJETIVOS  
1. Participar activamente en diferentes actividades de la celebración del 35º aniversario de la CNA de Nicaragua. 
 2. Conocer la experiencia de alfabetización y postalfabetización que finaliza en la comunidad indígena rama de la Isla Rama Cay, municipio de Bluefields, RAAS. 
3. Realizar una visita guiada por la capital de la RAAS, Bluefields, y diferentes lugares de la costa caribe sur.
4. Celebrar el 25º aniversario de la AEPCFA y el 70º del Maestro Pineda.
CALENDARIO
9/08/2015: Compactación de la Brigada en la sede de Managua de la AEPCFA.
23/08/2015- Desmovilización de la Brigada a les 12 p.m. 
 
COSTO POR BRIGADISTA
- El viaje a Nicaragua corre a cuenta de cada brigadista (actualmente, entre 630 y 1.050€ en función del itinerario y la compañía aérea)
- El costo del transporte, alojamiento y manutención en Nicaragua entre el 9 y el 23 d'agosto de cada brigadista es de 400€
OTROS
-Para formar parte de la brigada hay que ponerse en contacto con el responsable antes del 1 de julio del 2015
- Cada brigadista recibirá material informativo y formativo para la preparación del viaje y una camiseta distintiva de la Brigada CNA35
- Cada brigadista se compromete a llevar a Nicaragua 1 c/ de 12 libros (8 Kg) El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua

OS INVITAMOS A FORMAR PARTE DE LA BRIGADA CNA35 Y A 
VIVIR UNA HISTÓRICA PÁGINA DE LA EDUCACIÓN NICARAGÜENSE.
AYUDADNOS A DIFUNDIR ESTA CIORCULAR... ¡GRACIAS!