diumenge, 19 d’octubre del 2014

COMISSIÓ CNA35 // COMISIÓN CNA35


COMISSIÓ PRO CELEBRACIÓ DEL 35è ANIVERSARI DE LA CNA DE NICARGUA
resum de la reunió del 18-10-2014 a Cornellà de Llobregat

 1. S'excusen: SOARPAL, SolidariQuart, Roser Font, Suso Vázquez, Ramon Macaya i Tina Merino (va a venir al dinar). Noves adhesions a la Comissió: Institut Paulo Freire d'Espanya, IPF, Taller per a la renovació pedagògica de l'educació permanent/País Valencià, TAREPA i Nucli Paulo Freire de la UdG (pendent de confirmar).
 2. S'informa sobre el finançament i l'estat de l'edició del llibre El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua.
 • S'han rebut 7.495€ bruts (6.755 via Verkami i 740 d'altres aportacions) de 152 organismes i persones (141 Verkami i 11 ingressant directament al c/c de l'AEPCFA del Banc de Sabadell 0081-0146-53-0001105111). Calculem que una vegada liquidat el projecte Verkami, lliurades les recompenses i demés ens quedaran uns 6.000€ nets. L'Ajuntament de Girona ha aportat 2.500€ i som a l'espera de la resposta de la Diputació de Girona. La ACCD ens ha denegat la col·laboració sol·licitada. Tot plegat ens permet finançar l'edició de 2.000 exemplars del llibre i enviar alguns llibres a Nicaragua. El proper dijous 23 d'octubre a les 18h tanquem la recollida d'aportacions al llibre via c/c per tal de redactar la pàgina de reconeixements definitiva del llibre abans d'entrar a impremta.
 • El llibre està ja en procés de maquetació i entra en impremta a finals de la propera setmana. El PVP serà de 15€ (12€ per aquelles entitats que formen part de la Comissió CNA35 o col·laboren en les presentacions i posterior venda).
 1. S'aprova el programa preliminar de l'estada d'Orlando Pineda Flores (adjunt). Es tractarà de confirmar les presentacions pendents abans de finals de la propera setmana: Madrid (Sebas), BCN-biblioteca (Genís-Joan), BCN-Casa soli (Enric).
 2. S'informa sobre la Brigada CNA35, que tindrà caràcter europeu i que es crearà formalment el proper 23 de març; es planificarà aprofitant l'estada d'Orlando Pineda. Es manté un debat sobre les brigades previstes, Brigada Internacionalista al juliol, centrada en el 19J, i Brigada CNA35 a l'agost, centrada en el 23A, i es veu la conveniència de prioritzar la segona, donat el caràcter excepcional de la celebració que la motiva, i organitzar una sola brigada a l'agost i continuar en anys posteriors sempre al juliol. S'encarrega a Sebas Parra que faci una proposta justificant aquesta proposta alternativa.
 3. Totes les informacions relacionades amb aquests temes (estada Orlando, presentacions llibre, brigada, etc.) es publicaran al lloc http://aepcfagirona.blogspot.com.es/ que serà el dispositiu inicial de difusió de la informació que es vagi generant. 
   

  COMISIÓN PRO CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO DE LA CNA DE NICARGUA
  resumen de la reunió del 18-10-2014 en Cornellà de Llobregat

 4. Se excusan: SOARPAL, SolidariQuart, Roser Font, Suso Vázquez, Ramon Macaya y Tina Merino (llegó al almuerzo). Nuevas adhesiones a la Comisión: Instituto Paulo Freire de España, IPF, Taller para la renovación pedagógica de la educación permanente/País Valenciano, TAREPA y Nucli Paulo Freire de la UdG (pendiente de confirmar).
 5. Se informa sobre la financiación y el estado de la edición del libro El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua.
 • Se han recibido 7.495€ brutos (6.755 vía Verkami y 740 de otras aportaciones) de 152 organismos y personas (141 Verkami y 11 ingresando directamente a la c/c del AEPCFA del Banco de Sabadell 0081-0146-53-0001105111) . Calculamos que una vez liquidado el proyecto Verkami, entregadas las recompensas y demás nos quedarán unos 6.000€ netos. El Ayuntamiento de Girona ha aportado 2.500€ y estamos en la espera de la respuesta de la Diputación de Girona. La ACCD nos ha denegado la colaboración solicitada. Todo ello nos permite financiar la edición de 2.000 ejemplares del libro y enviar algunos libros a Nicaragua. El próximo jueves 23 de octubre a las 18h cerramos la recogida de aportaciones al libro vía c/c para redactar la página de reconocimientos definitiva del libro antes de entrar en imprenta.
 • El libro está ya en proceso de maquetación y entra en imprenta a finales de la próxima semana. El PVP será de 15€ (12 para aquellas entidades que forman parte de la Comisión CNA35 o colaboran en las presentaciones y posterior venta).
 1. Se aprueba el programa preliminar de la estancia de Orlando Pineda Flores (adjunto). Se tratará de confirmar las presentaciones pendientes antes de finales de la próxima semana: Madrid (Sebas), BCN-biblioteca (Genís-Juan), BCN-Casa sóleo (Enrique).
 2. Se informa sobre la Brigada CNA35, que tendrá carácter europeo y que se creará formalmente el próximo 23 de marzo; se planificará aprovechando la estancia de Orlando Pineda. Se mantiene un debate sobre las brigadas previstas, Brigada Internacionalista en julio, centrada en el 19J, y Brigada CNA35 en agosto, centrada en el 23A, y se ve la conveniencia de priorizar la segunda, dado el carácter excepcional de la celebración que la motiva, y organizar una sola brigada en agosto y continuar en años posteriores siempre en julio. Se encarga a Sebas Parra que haga una propuesta justificando esta propuesta alternativa.
  4. Todas las informaciones relacionadas con estos temas (estancia Orlando, presentaciones libro, brigada, etc) se publicarán en el sitio http://aepcfagirona.blogspot.com.es/ que será el dispositivo inicial de difusión de la información que se vaya generando.