dissabte, 7 de maig del 2011

SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA A L’ALFABETITZACIÓ DE LES COMUNITATS INDÍGENES RAMA – KREOLE DE LA RAAS, NICARAGUA

L’Ajuntament de Girona ha resolt la convocatòria de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament i subvenciona l’AEPCFA amb 5.000 € per a poder atendre la fase inicial de preparació de l’alfabetització a Bluefields, RAAS. D’una altra banda, a la Junta de Govern Local del 21 d’abril es va acordar establir un conveni de col•laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'AEPCFA - Girona, pel desenvolupament d'un projecte d'alfabetització a la costa Caribe Sud en el marc de les activitats vinculades a l'agermanament Girona-Bluefields (Nicaragua) destinant la quantitat de 13.000 €.
Aquestes decisions permetran a l’AEPCFA reiniciar les tasques d’alfabetització de les comunitats indígenes de la costa carib, ara projectades per a la RAAS, en el curs d’aquest mateix any.