dilluns, 2 de maig del 2011

L’AJUNTAMENT DE GIRONA DÓNA SUPORT A L’ALFABETITZACIÓ DE LES COMUNITATS INDÍGENES RAMA – KREOLE DE LA RAAS

L’Ajuntament de Girona ha resolt recentment la convocatòria de subvencions destinades a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament per a l’any 2011 i ha atorgat la quantitat de 5.000 euros al projecte “Ayuda a los desplazamientos y las actividades de preparación de la alfabetización en las comunidades indígenas del municipio de Bluefields” que porta a terme l’AEPCFA. Això permetrà començar la primera fase de l’alfabetització aquest mateix any i les tasques de preparació de la brigada que viatjarà a Bluefields i altres municipis i comunitats de la costa carib sud de Nicaragua. Paral•lelament, l’AEPCFA començarà a casa nostra un conjunt d’accions de difusió i sensibilització relacionades amb el projecte.