dimecres, 27 d’abril del 2011

MAESTRO PINEDA: ¡LAS VICTORIAS TIENEN NOMBRE!

La crida-proposta “Estem amb la Fonseca” ha començat ha rebre adhesions pràctiques. Amb aquesta nota iniciem una sèrie de comunicats setmanals que informaran dels compromisos que ens vagin arribant fins a l’assoliment del nostre objectiu. Aprofitem aquesta primera nota per a fer arribar el nostra agraiment a totes les organitzacions i persones que ens consta estan ja treballant en la creació de les xarxes de suport a la proposta.

Aportacions rebudes (fins al 26 d’abril):

- Emilia B. (cooperant catalana a la comunitat de Wiwinak, municipi de Waspam-Riu Coco, RAAN): 60 €
- Assoc. ItaNica: 400 €
- Casa de Nicaragua: 1.700 €

TOTAL: 2.160 €
---------------------------------------------

El llamado-propuesta “Estamos con la Fonseca” ha empezado ha recibir adhesiones prácticas. Con esta nota iniciamos una serie de comunicados semanales que informarán de los compromisos que nos vayan llegando hasta el logro de nuestro objetivo. Aprovechamos esta primera nota para hacer llegar nuestro agradecimiento a todas las organizaciones y personas que nos consta están ya trabajando en la creación de las redes de apoyo a la propuesta.

Aportaciones recibidas (hasta el 26 de abril):

- Emilia B. (cooperante catalana a la comunidad de Wiwinak, municipio de Waspam-Río Coco, RAAN): 60 €
- Asoc. ItaNica: 400 €
- Casa de Nicaragua: 1.700 €

TOTAL: 2.160 €