diumenge, 10 d’abril del 2011

PROPOSTA ESTEM AMB LA FONSECA!

- OBJECTIU

Reunir i enviar a l’AEPCFA la quantitat mensual de 1.700 euros per tal de pagar salaris de set persones i les factures d’aigua, llum i telèfon de la seu de Managua.

- CALENDARI DEL NOSTRE COMPROMÍS

En principi adquirim el compromís durant 4 mesos (període març-juny) tot i esperant que es resolguin algunes demandes d’ajut i compromisos de finançament pendents. Si no estan resoltes, mantindrem el nostre compromís fins al mes de desembre (6 mesos més) abans de avaluar la situació i prendre una decisió definitiva en relació al futur de la nostra cooperació amb l’AEPCFA.

- LLIURAMENT DE LA PRIMERA QUANTITAT (març)

S’hauria de tenir, com a màxim, el 27 d’abril: es poden portar a la reunió ordinària de la PNLA, dimecres 27-4, de les 7 a les 9 de la tarda, a la Casa de la solidaritat de Barcelona o ingressar al c/c de l’AEPCFA-BCN a La Caixa núm. 2100 3071 78 2200208574.

- COM PODEM REUNIR AQUESTS DINERS?

- 1. 260 euros: aportació de 210 euros mensuals garantida per 6 organismes (AEPCFA-BCN, AEPCFA-GI, Amics de Puerto, Casa de Nicaragua, cooperació-fete i IPF). Cada organisme hauria de garantir el compromís de 7 persones que fessin una aportació de 30 euros mensuals. No cal dir que cada persona i/o organisme pot augmentar aquestes quantitats.

- 450 euros: aportació mensual de 30 euros de 15 persones (pensem en Esplugues, Tortosa, Sevilla, Bilbao, etc.)

- COM PASSAREM COMPTES?

Amb la tramesa de cada mes adjuntarem un full amb el nom dels organismes i les persones donants, especialment per tal que la gent de la Fonseca coneguin la mobilització i participació de base que representa el nostre suport, doncs, segur, que significa un valor afegit de moltíssima importància per a la solidaritat que volem practicar. Aquesta informació no serà publicada en el bloc però restarà a disposició de la xarxa de participants.

- QUI COORDINA AQUEST OPERATIU?

L’AEPCFA-Barcelona i, concretament el company Genís Otalora (gotalora@ya.com)