dijous, 26 de febrer del 2015

BRIGADA CNA35, circular 1


CELEBRACIÓ DEL 35è ANIVERSARI DE LA CNA A NICARAGUA circular 1, 15-2-15-cat

Un any més, l’Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, i l'Institut Paulo Freire de l'Estat espanyol organitzen una brigada per celebrar la Croada Nacional d'Alfabetització de Nicaragua, CNA. Aquest any serà molt especial ja que es compleixen 35 anys d'aquella gran epopeia pedagògica, logística i política qualificada per la UNESCO com la mobilització i participació popular més important del segle XX, que culmina el 23 d'agost de 1980, amb el retorn dels 115.000 joves brigadistes mobilitzats que havien alfabetitzat 400.000 persones adultes i convertit Nicaragua en una gran escola, fent de l'educació poble i poble de l'educació. L'impacte va ser extraordinari i va marcar el futur del país que enamorà la comunitat internacional. I el poble nicaragüenc va prosseguir el seu camí en aquesta direcció fins a aconseguir declarar la República de Nicaragua Territori Lliure d'Analfabetisme.
L'AEPCFA ha recorregut aquest camí al costat del poble, a les verdes i a les madures, i sempre acompanyada de la solidaritat internacionalista. Centrada des del 2008 en l'alfabetització de les comunitats indígenes de la costa carib nicaragüenca, culminarà a l'illa de Rama Cay, municipi de Bluefields, RAAS, una llarga etapa de lluita contra l'analfabetisme celebrant aquest 35è aniversari de la CNA de manera extraordinària. I volem que en aquesta ocasió ens acompanyin alguns i algunes dels vells i nous amics a tancar una etapa irrepetible que va regalar un missatge d'esperança al món mostrant que una societat culta i alfabetitzada, motor del desenvolupament humà i econòmic just i sostenible, és possible.
Fem, doncs, una crida a les persones i organismes solidaris amb el poble de Nicaragua i la seva alfabetització, des d'aquells brigadistes dels 80 fins als que després van somiar cantant amb nosaltres les estrofes de l'himne de la CNA en mil indrets d'aquí i d'allà. Pensem en una Brigada CNA35 integrada per 35 brigadistes, procedents de qualsevol lloc d'Europa, que es faran presents a Nicaragua entre el 9 i el 23 d'agost i rubricaran amb la seva presència aquesta pàgina destacada de la història de Nicaragua.
A partir d'ara, tota la informació relativa a la Brigada CNA35 es publicarà a: http://aepcfagirona.blogspot.com.es/. Per a qualsevol informació dirigiu-vos a: sebasparra@solidaries.org.
PRINCIPALS OBJECTIUS DE LA BRIGADA 1. Participar activament en diferents activitats de la celebració del 35è aniversari de la CNA de Nicaragua. 2. Conèixer l'experiència d'alfabetització i postalfabetització que finalitza en la comunitat rama de l'illa Rama Cay, municipi de Bluefields, RAAS. 3. Realitzar una visita guiada per la capital de la RAAS, Bluefields, i diferents indrets de la costa carib sud.
CALENDARI INDICATIU DE L'ESTADA, del 9 al 23 d'agost de 2015 09/08/15 - MANAGUA → Compactació i rebuda de la brigada a la seu de l'AEPCFA. Es dorm a Managua. 10/08/15 – MANAGUA / RAMA → Preparar el viatge a la costa. A la nit sortida en autobús a Rama. 11/08/15 – RAMA / BLUEFIELDS → Viatge en panga de Rama a Bluefields pel Río Escondido. Ubicació a l'hotel. Visitar la seu del Govern Municipal i Regional. Es dorm a Bluefields. 12/08/15BLUEFIELDS / RAMA CAY → Al mati, sortida cap a l'illa Rama Cay. Acte de promoció, recorregut per l'illa i dinar. Tornada a Bluefields. Es dorm a Bluefields. 13, 14, 15/08/15BLUEFIELDS, LA PALMA AFRICANA, KUKRA HILL, LAGUNA DE PERLAS, EL BLUF → Visita guiada. Es dorm a Bluefields. (Optativament i al seu càrrec, fora del pressupost de la brigada, qui ho desitgi podrà viatjar en aquests tres dies a l'illa de CORND ISLAND.) 16/08/15 - KUKRA HILL / MANAGUA → Retorn a Managua. Es dorm a Managua. 17/08/15 - MANAGUA → Descans, relaxació, espai per carregar les piles per a la jornada final. 18/08/15 - MANAGUA / SAN FRANCISCO LIBRE → Trasllat per participar en la gran desfilada en commemoració dels Herois i Màrtirs de la CNA. Es viatja després a SAN FRANCISCO LIBRE per a la inauguració del Congrés CNA35 a la tarda. Es dorm a San Francisco Libre. 19, 20, 21/08/15 - SAN FRANCISCO LIBRE → Congrés: desenvolupament, ponències, discussió i conclusions dels expositors que marca tot el procés pedagògic dels 35 anys de l'alfabetització a Nicaragua: 100 nicaragüencs i 35 europeus. Es dorm a San Francisco Libre. 22/08/15 - MANAGUA → Seu de l'AEPCFA a Managua: gran acte oficial del 35è aniversari de la CNA com a cloenda del congrés i entrega de reconeixements. Hi haurà sopar oficial després de l'acte, per a la celebració. Es dorm a Managua. 23/08/15 - MANAGUA → Festa d'aniversari. Desmobilització de la brigada.
COST PER BRIGADISTA - El viatge a Nicaragua va a compte de cada brigadista. El cost del transport, allotjament i manutenció a Nicaragua entre el 9 i el 23 d'agost de cada brigadista és de 450 USD (400 € aprox. al canvi actual).
PER FORMAR PART DE LA BRIGADA 1. Dirigir una sol·licitud a sebasparra@solidaries.org indicant: nom i cognoms, lloc de residència habitual, correu-e, organisme al qual pertany, motiu pel qual desitja formar part de la Brigada CNA35. Com a brigadista, ha estat anteriorment a Nicaragua? Quins anys? ....... 2. Un cop sigui aprovada inicialment la sol·licitud s'haurà d’efectuar un primer ingrés de 100 € al compte del Banc de Sabadell de l'AEPCFA-Gi (0081-0146-53-0001105111; IBAN / BIC: ES89 0081 0146 5300 0110 5111 / BSAB ESBB) i s'enviarà el justificant a sebasparra@solidaries.org. El/la brigadista rebrà la confirmació de la seva sol·licitud. (Si per qualsevol causa ES PRODUEIX UNA ANUL·LACIÓ DEL VIATGE, COMUNICADA ABANS DE L'1 DE JULIOL, ES RETORNARAN ELS 100 € INGRESSATS.) 3. Com a màxim l'1 de juliol s'haurà d’efectuar l'ingrés de l'import restant de 300 € i s'enviarà el comprovant corresponent a sebasparra@solidaries.org (L'import total ingressat per cada brigadista es farà arribar a Nicaragua per efectuar les compres i/o reserves de vehicles, menjar, allotjament, etc. S'ENTÉN DONCS QUE A PARTIR DE L'1 DE JULIOL NO ES RETORNARÀ CAP QUANTITAT PER CONCEPTE D'ANUL·LACIÓ DEL VIATGE). 4. Cada brigadista rebrà material informatiu i formatiu per a la preparació del viatge i una samarreta distintiva de la Brigada CNA35. 5. CADA BRIGADISTA ES COMPROMET A PORTAR 1 C / DE 12 LLIBRES (8 kg) El sueño que fue A NICARAGUA. 6. QUAN ES COMPLETIN 35 BRIGADISTES ES TANCARÀ L'ADMISSIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS.