dilluns, 1 d’abril del 2013

L'AEPCFA participa en una activitat de la Trobada anual del SEPC, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, celebrada a Baó, Catalunya Nord / La AEPCFA participa en una actividad del Envuentro anual del SEPC, Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, celebrada a Bao, Cataluña Norte/Francia