dimarts, 2 d’abril del 2013

L'AEPCFA PARTICIPA EN UN ACTE EN CELEBRACIÓ DE L'AGERMANAMENT GIRONA-BLUEFIELDS / La AEPCFA participa en una actividad promocional del Hermanamiento de Girona y Bluefields, RAAS