dimarts, 12 de març del 2013

LA SALUT DEL MAESTRO PINEDA CONTINUA RESTABLINT-SE


Us podem confirmar que els problemes de salut que ha patit Orlando Pineda es van solucionant. La vigília del passat 26 de febrer, quan l'equip de l'AEPCFA preparava la celebració del 23è aniversari de l'associació amb la refundació del Centro Medicinal de San Francisco Libre, el Maestro va haver de ser traslladat i hospitalitzat d'urgència a Managua. Ja és a casa seva recuperant-se. Sembla que finalment l'afectació del nervi auditiu d'una orella ha provocat la pèrdua pràcticament total de l’audició. Ahir vam poder parlar telefònicament i ens deia que “de 100 pongamos un 70 ya bueno y un 30 todavía malo”. Em va demanar que fes arribar una forta abraçada a la gent coneguda, amics i amigues de Catalunya i d'arreu. No cal dir que esperem que aviat s'incorpora a la lluita amb la meixa energia i generositat de sempre. Mentrestant, li fem arribar una abraçada ben forta i especial.


LA SALUD DEL MAESTRO PINEDA CONTINÚA RESTABLECIÉNDOSE

Les podemos confirmar que los problemas de salud que ha sufrido Orlando Pineda se van solucionando. La víspera del pasado 26 de febrero, cuando el equipo del AEPCFA preparaba la celebración del 23è aniversario de la asociación con la refundación del Centro Medicinal de San Francisco Libre, el Maestro tuvo que ser trasladado y hospitalizado de urgencia en Managua. Ya está en su casa recuperándose. Parece que finalmente la afectación del nervio auditivo de una oreja ha provocado la pérdida prácticamente total de la audición. Ayer pudimos hablar telefónicamente y nos decía que “de 100 pongamos un 70 ya bueno y un 30 todavía malo”. Me pidió que hiciera llegar un fuerte abrazo a la gente conocida, amigos y amigas de Cataluña y de otros lugares. No hay que decir que esperamos que pronto se incorpore a la lucha con la misma energía y generosidad de siempre. Mientras tanto, le hacemos llegar un abrazo muy fuerte y especial.