dimecres, 6 de març del 2013

CATANIQUES, un nou material de Pep Caballé pel debat entorn de la solidaritat internacionalista


La cooperació de Catalunya amb Nicaragua és un exemple únic en el marc d’un model de relacions Nord-Sud més just i solidari. No trobarem cap exemple d’acompanyament solidari tan intens, tan continuat en el temps i tan altruista. Però, què volem dir quan diem cooperació o diem solidaritat? Cataniques vol fer memòria de les fraternals relacions entre aquests dos pobles, especialment en l'àmbit educatiu. En aquesta primera part s'analitzen críticament alguns conceptes devaluats i pervertits pel pensament neoliberal propi d'aquesta etapa del capitalisme i es fa una primera aproximació a la solidaritat catalana amb el poble germà de Nicaragua amb l'objectiu que s'animi un debat útil i es facilitin processos formatius i educatius en l'àmbit de la solidaritat internacionalista.