dimecres, 28 de novembre del 2012

-->
LAS VICTORIAS TIENEN NOMBRE: SOLIDÀRIES SEMPRE AMB L'AEPCFA!
Amb l'article publicat a la revista Cuadernos de Pedagogía, “La educación de la esperanza”(*), tanquem la campanya de sensibilització que hem portat a terme al llarg d'aquest 2012, en celebració del 25è aniversari de l'agermanament Girona-Bluefields, al voltant de les edicions catalana i espanyola del llibre col·lectiu “Ensenyar, aprendre, salvarse” i el documental de Pep Caballé “La Revolució tiene todas las vocales”. Ens plau molt oferir-vos un resum de les presentacions del llibre (*) al temps que agraïm l'esforç desinteressat dels organismes i persones que han fet un cop de mà.
Amb el 2013 endeguem una xarxa de suport a la nova etapa de l'AEPCFA, Associació d'Educació Popular Carles Fonseca Amador, de Nicaragua sota el lema “Las victorias tienen nombre”. Una nova etapa, de tres anys, que es tancarà el 2015 amb motiu de la celebració del 35è aniversari de la Gran CNA, Cruzada Nacional de Alfabetitación, i que pretén assegurar la difusió i multiplicació del model pedagògic nascut amb la Revolució Sandinista i la CNA preservat per l'AEPCFA. Et convidem a participar activament a la xarxa i fer difusió entre les persones solidàries amb Nicaragua i l'Alfabetització del teu entorn.
Els documents assenyalats amb (*) i més informació de la campanya en: https://sites.google.com/site/aepcfagirona/docs

Las victorias tienen nombre” és una frase del Maestro Pineda que ara fem servir com eslògan d’una campanya de suport solidari als projectes de l’AEPCFA (formació de 200 joves estudiants de la UNAN-León, Museu de l'Alfabetització i llibre sobre el Yo, sí puedo a Nicaragua), doncs, volem posar noms i cognoms a les entitats i persones que han estat i continuaran estant “a la orden”. Aquest suport tindrà diferents expressions: ara posem en marxa una ben concreta iniciant una campanya d’adhesions a una xarxa de persones individuals i entitats que farem una modesta aportació econòmica. 50 € anuals, durant tres anys (passarem rebuts semestrals de 25€ al gener i al juliol) per a les persones individuals, o sigui aproximadament una aportació d’1€/setmana, i una quantitat no menor de 150€ anuals per a les entitats i col·lectius. Regalarem un exemplar (3 a les entitats) del DVD del documental de Pep Caballé “La Revolución tiene todas las vocales” i reservarem un exemplar del llibre del Yo, si puedo quan s’editi.
Les persones o entitats que vulguin adherir-se a la xarxa acceptant les indicacions anteriors hauran de dirigir un correu a l’AEPCFA-Girona (sebasparra@solidaries.org) indicant el núm. de compte corrent (20 dígits), el nom de la persona o entitat adherida i la quantitat anual en el cas de les entitats. A l’assumpte caldrà posar: “adhesió a la xarxa AEPCFA”.
LAS VICTORIAS TIENEN NOMBRE: ¡SOLIDARIAS SIEMPRE CON LA AEPCFA!
Con el artículo publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía, “La educación de la esperanza”(*), cerramos la campaña de sensibilización que hemos llevado a cabo a lo largo de este 2012, en celebración del 25 aniversario del hermanamiento Girona-Bluefields, centrada en las ediciones catalana y española del libro colectivo “Enseñar, aprender, salvarse” y el documental de Pep Caballé “La Revolución tiene todas las vocales”. Nos complace mucho ofreceros un resumen de las presentaciones del libro (*) al tiempo que agradecemos el esfuerzo desinteresado de los organismos y personas que han apoyado el proyecto.
Con el 2013 emprendemos una red de apoyo a la nueva etapa de la AEPCFA, Asociación de Educación Popular Carles Fonseca Amador, de Nicaragua bajo el lema “Las victorias tienen número”. Una nueva etapa, de tres años, que se cerrará el 2015 con motivo de la celebración del 35è aniversario de la Grande CNA, Cruzada Nacional de Alfabetitación, y que pretende asegurar la difusión y multiplicación del modelo pedagógico nacido con la Revolución Sandinista y la CNA preservado por la AEPCFA. Te invitamos a participar activamente en la red y hacer difusión entre las personas solidarias con Nicaragua y la Alfabetización de tu entorno.
Los documentos señalados con (*) y más información de la campaña en: https://sites.google.com/site/aepcfagirona/docs
Las victorias tienen nombre” és una frase del Maestro Pineda que ara fem servir com eslògan d’una campanya de suport solidari als projectes de l’AEPCFA (formació de 200 joves estudiants de la UNAN-León, Museu de l'Alfabetització i llibre sobre el Yo, sí puedo a Nicaragua), doncs, volem posar noms i cognoms a les entitats i persones que han estat i continuaran estant “a la orden”. Aquest suport tindrà diferents expressions: ara posem en marxa una ben concreta iniciant una campanya d’adhesions a una xarxa de persones individuals i entitats que farem una modesta aportació econòmica. 50 € anuals, durant tres anys (passarem rebuts semestrals de 25€ al gener i al juliol) per a les persones individuals, o sigui aproximadament una aportació d’1€/setmana, i una quantitat no menor de 150€ anuals per a les entitats i col·lectius. Regalarem un exemplar (3 a les entitats) del DVD del documental de Pep Caballé “La Revolución tiene todas las vocales” i reservarem un exemplar del llibre del Yo, si puedo quan s’editi.
Les persones o entitats que vulguin adherir-se a la xarxa acceptant les indicacions anteriors hauran de dirigir un correu a l’AEPCFA-Girona (sebasparra@solidaries.org) indicant el núm. de compte corrent (20 dígits), el nom de la persona o entitat adherida i la quantitat anual en el cas de les entitats. A l’assumpte caldrà posar: “adhesió a la xarxa AEPCFA”.