dilluns, 30 de setembre del 2013

Divendres, 4 d'octubre, a les 8, al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona, VEURE-HI PER LLEGIR. LLEGIR PER VIURE, projecte de suport a l'alfabetització d'Òptics pel món

Nicaragua complementa l'Alfabetització amb el “Programa de Educación de Jóvenes y Adultos" per a tots aquells que hagin sortit del sistema educatiu. L'objectiu del Programa, però,  no és solsament col·laborar en l'eradicació de l'analfabetisme sinó millorar els nivells d'ensenyament de la població adulta com a una estratègia per a lluitar contra la pobresa i aconseguir majors nivells de desenvolupament humà. 
En resposta a la gran demanda de cobrir necessitats visuals de la població adulta i facilitar l'accés a la formació, el 2007 ÒpticsxmÓn inicia el projecte a Nicaragua.