dimarts, 21 d’agost del 2012

NOTICIES/AS DE LA V BRIGADA AEPCFA-IPF A LA RAAS


Ara que disposem de més condicions i temps volem compartir amb vosaltres alguns moments de la nostra estada per la RAAS, concretament per diferents llocs dels municipis de Kukra Hill i Bluefields, acompanyant el Maestro Pineda i una delegació de l’AEPCFA...

Ahora que disponemos de más condiciones y tiempo queremos compartir con ustedes algunos momentos de nuestra estadía por la RAAS, concretamente por diferentes comunidades y lugares de los municipios de Kukra Hill y Bluefields, acompañando al Maestro Pineday una delegación de la AEPCFA...

 
Acte de promoció de persones alfabetitzades a l’empresa Nica Bamboo de Kukra Hill
Acto de promoción de personas alfabetizadas en la empresa Nica Bamboo de Kukra Hill

 
Una brigadista de la UNAN-León es dirigeix a les assistents. A la taula, d’esquerra a dreta, representant de la Brigada, líder de la comunitat, cap de la Policia Municipal, representant de l’empresa i president de l’AEPCFA
Una brigadista de la UNAN-León se dirige a las asistentes. En la mesa, de izquierda a derecha, representante de la Brigada, lider comunal, jefa de la Policia Municipal, representante de la empresa y presidente de la AEPCFA

 
Sebas Parra fa a mans de l’alcalde de Bluefields un record de l’alcalde de Girona amb motiu de la celebració del XXV aniversari de l’agermanament Girona-Bluefields
Sebas Parra hacer llegar a manos del Alcalde de Bluefields un recuerdo del Alcalde de Girona conmemorativo de la celebración del XXV aniversario del Hermanamiento Bluefields-Girona
 
Acte institucional a l’Alcaldia de Bluefields en celebració del XXV aniversari de l’agermanament amb Girona. Taula presidida per: representant del Govern Regional de la RAAS, president de l’AEPCFA, Vicealcaldesa, representant de la Brigada AEPCFA-IPF, Alcalde, membres de l’AEPCFA i Pep Caballé director de “La Revolución tienen todas las vocales”
Acto institucional en la Alcaldía de Bluefields en celebración del XXV aniversario del hermanamiento con Girona. Mesa presidida por: representante del Gobierno Regional de la RAAS, presidente de la AEPCFA, Vicealcaldesa, representante de la Brigada AEPCFA-IPF, Alcalde, miembros de la AEPCFA y Pep Caballé director de “La Revolución tienen todas las vocales”
 
La Brigada, juntament amb la delegació de l’AEPCFA, presidida per Orlando Pineda, i membres del Govern territorial rama-creole es desplaça a Rama Cay a iniciar els treballs del cens previ a l’inici de l’alfabetització
La Brigada, junto con la delegación de la AEPCFA, presidida por Orlando Pineda, y miembros del Gobierno territorial rama-creole se desplaza a Rama Cay a iniciar los trabajos del censo previo al inicio de la alfabetización

 
Imatges de Rama Cay
Imágenes de Rama Cay
 
El Bluff, visita preparatòria del cens
El Bluff, visita preparatoria del censo