divendres, 23 de desembre del 2011

LA PNLA ORIENTA EL 2012


LA PNLA CELEBRA L’ÚLTIMA REUNIÓ DE L’ANY

La PNLA, Plataforma per una Nicaragua Lliure d’Analfabetisme, es va reunir el passat dia 12 de desembre, tractant diversos temes, fent una valoració d’aquest any 2011 i establint les línies generals pel 2012 que contemplen quatre objectius principals:

1) campanya de presentació del llibre Ensenyar, aprendre, salvar-se
2) suport al finançament de l’alfabetització en Kukra Hill i Rama-Kay/Bluefields
3) presentacions del documental de Pep Caballé, i
4) cooperació en l’edició d’un llibre sobre la Història del Yo, sí puedo a Nicaragua

Ens reunirem ordinàriament una vegada al mes, la propera vegada a finals de gener una vegada publicat el llibre, i ens desitgem i desitgem a la gent que ens acompanya unes bones festes.

LA PNLA CELEBRA LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL AÑO

La PNLA, Plataforma por una Nicaragua Libre de Analfabetismo, se reunió el pasado día 12 de diciembre, tratando varios temas, haciendo una valoración de este año 2011 y estableciendo las líneas generales para el 2012 que contemplan cuatro objetivos principales:

1) campaña de presentación del libro Enseñar, aprender, salvarse
2) apoyo a la financiación de la alfabetización en Kukra Hill y Rama-Kay/Bluefields
3) presentaciones del documental de Pep Caballé, y
4) cooperación en la edición de un libro sobre la Historia del Yo, sí puedo en Nicaragua

Nos reuniremos ordinariamente una vez al mes, la próxima vez a finales de enero una vez publicado el libro, y nos deseamos y deseamos a la gente que nos acompaña unas felices fiestas.