dilluns, 26 de març del 2012

NOVA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EDITAT PER L’AEPCFA A LA UdG


Aquest matí, en el marc de la campanya de sensibilització que portem a terme, hem presentat el llibre editat per l’AEPCFA “Ensenyar, aprendre, salvar-se” a un grup de 63 alumnes de 1r de Treball Social de la UdG. A continuació hem creat 6 cercles de lectura per tal de treballar els textos i debatre els temes sobre l’analfabetisme digital, l’analfabetisme polític i la defensa de les llengües.                           

NUEVA PESENTACIÓN DEL LIBRO EDITADO POR LA AEPCFA 
EN LA UNIVERSIDAD DE GIRONA

Esta mañana, en el marco de la campaña de sensibilización que llevamos a cabo, hemos presentado el libro editado por el AEPCFA “Enseñar, aprender, salvarse” a un grupo de 63 alumnos de 1er curso de Trabajo Social de la UdG. A continuación hemos creado 6 círculos de lectura para trabajar los textos y debatir los temas sobre el analfabetismo digital, el analfabetismo político y la defensa de las lenguas.