divendres, 9 de setembre del 2016

OPERATIU «El sueño que fue»: 100 € solidaris

Proposta de cooperació amb l'Ofensiva final «Per una Nicaragua Indígena Territori Lliure d'Analfabetisme» presentada en la Jornada 
«L'alfabetització a Nicaragua. Trenta anys de solidaritat des dels municipis catalans», organitzada per l'Ajuntament de Girona, el FCCD  i  l'AEPCFA, celebrada a Girona el 18 de juny de 2016

Justificació
Enguany, l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, amb l'alfabetització de diverses comunitats indígenes rames de la RAAS, ha iniciat una Ofensiva final que vol culminar amb la declaració de la Nicaragua Indígena Territori Lliure d'Analfabetisme. Actualment s'alfabetitzen les comunitats de la reserva Índio Maíz i altres del municipi de Bluefields. Es clourà així una experiència que, durant prop d'una dècada, ha fet possible l'alfabetització dels pobles mískitus, mayagnes i rames de la costa carib tancant el cercle de l'eradicació de l'analfabetisme a Nicaragua. Una experiència dura, complexa i plena de dificultats pedagògiques, organitzatives i logístiques. Una experiència acompanyada sempre per la cooperació catalana, i, molt especialment, pels ajuntaments liderats pel FCCD.

L'AEPCFA, des de Nicaragua, ens fa una crida per tal de col·laborar econòmicament donant suport a l'Ofensiva final i alhora ens continua demanant la difusió de la magnitud i qualitat de la cooperació catalana en particular i la generosa i continuada lluita del poble nicaragüenc en general per l'eradicació de l'analfabetisme. Ara més que mai necessiten fer front amb urgència a les extraordinàries despeses que representen la capacitació, la mobilitat i el manteniment de les brigades de joves universitaris que traslladen els generadors, equips audiovisuals i els materials didàctics del mètode Yo, sí puedo i coordinen les accions alfabetitzadores protagonitzades sempre per les pròpies comunitats.

En aquest moment l'AEPCFA-Girona disposa d'un fons de 660 exemplars del llibre El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua. Pineda Flores, O. i Parra, S. AEPCFA. Novembre 2014. 383 p. ISBN 978-84-943271-0-0. Els beneficis de la seva venda poden dedicar-se íntegrament a l'Ofensiva final al temps que es fa la difusió demanada en biblioteques, centres educatius, entitats i persones potencialment interessades, etc..

És per tot això que ens dirigim als ajuntaments, especialment els socis del FCCD, entitats culturals i educatives, organitzacions polítiques, sindicals i cíviques i entitats solidàries, convidant-les a donar suport a l'Ofensiva final col·laborant amb l'adquisició de llibres.


Què cal fer?
1- Ingressar l'import corresponent al c/c de
l'AEPCFA-Girona: ES89 0081 0146 5300 0110 5111
(import d'una c/ de 12 exemplars: 100 €, a ports pagats)
2- Enviar un correu-e a sebasparra@solidaries.org
adjuntant justificant de l'ingrés i aportant les dades
postals on s'han d'enviar els llibres
3- Confirmar la recepció dels llibres

Calendari
El 8 de setembre de 2016, en celebració del 50è aniversari de la proclamació per la UNESCO del Dia Internacional del'Alfabetització, iniciarem aquest operatiu i anirem publicant al bloc de l'AEPCFA-Girona, http://aepcfagirona.blogspot.com.es/,
les aportacions dels ajuntaments i les organitzacions que es sumin.
El 8 de novembre, en homenatge al 40è aniversari de la
mort en combat de Carlos Fonseca AmadorY también enséñenles a leer...»-, tancarem l'operatiu i farem arribar a Nicaragua un informe i els fons recollits.

Objectiu
Col·laborar econòmicament amb 4.000 euros donant suport a l'Ofensiva final fent difusió de la magnitud i qualitat de la cooperació catalana i la generosa i continuada lluita del poble nicaragüenc per l'eradicació de l'analfabetisme distribuint 600 llibres.

Convidem a participar molt especialment a:
Ajuntaments catalans socis del FCCD
Facultats d'Educació de les universitats dels PPCC
Biblioteques públiques
Escoles d'adults
Organitzacions no governamentals, col·lectius i persones solidàries amb l'Alfabetització i l'Educació Popular
Sindicats i federacions de treballadores de l'ensenyament
Organitzacions polítiques sensibles a l'eradicació dels analfabetismes

OPERATIVO «El sueño que fue»: 100 € solidarios

 
-Propuesta de cooperación con la Ofensiva final «Por una Nicaragua Indígena Territorio Libre de Analfabetismo» presentada en la Jornada «La alfabetización en Nicaragua. Treinta años de solidaridad desde los municipios catalanes», organizada por el Ayuntamiento de Girona, el FCCD y la AEPCFA, celebrada en Girona el 18 de junio del 2016-
 
Justificación
Este año, la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, AEPCFA, con la alfabetización de diversas comunidades indígenas ramas de la RAAS, ha iniciado una Ofensiva final que quiere culminar con la declaración de la Nicaragua Indígena Territorio Libre de Analfabetismo. Actualmente se alfabetizan las comunidades de la reserva Indio Maíz y otras del municipio de Bluefields. Se finalizará así una experiencia que, durante casi una década, ha hecho posible la alfabetización de los pueblos miskitos, mayagnas y ramas de la costa caribe cerrando el círculo de la erradicación del analfabetismo en Nicaragua. Una experiencia dura, compleja y llena de dificultades pedagógicas, organizativas y logísticas. Una experiencia acompañada siempre por la cooperación catalana, y, muy especialmente, por los ayuntamientos liderados por el FCCD, a la que se han sumado instituciones y organismos de toda España, Suecia, Italia, etc.

La AEPCFA, desde Nicaragua, nos hace llegar un llamado para colaborar económicamente apoyando la Ofensiva final y nos continua pidiendo la difusión de la magnitud y calidad de la cooperación internacionalista en particular y la generosa y continuada lucha del pueblo nicaragüense en general por la erradicación del analfabetismo. Ahora más que nunca necesitan hacer frente con urgencia a los extraordinarios gastos que representan la capacitación, la movilidad y el mantenimiento de las brigadas de jóvenes universitarios que trasladan los generadores, equipos audiovisuales y los materiales didácticos del método Yo, sí puedo y coordinan las acciones alfabetizadoras protagonizadas siempre por las propias comunidades.

En este momento la AEPCFA-Girona dispone de un fondo de 660 ejemplares del libro El sueño que fue. Un relato sobre la alfabetización en Nicaragua. Pineda Flores, O. y Parra, S. AEPCFA. Novembre 2014. 383 p. ISBN 978-84-943271-0-0. Los beneficios de su venta pueden dedicarse íntegramente a la Ofensiva final y al mismo tiempo se hace la difusión solicitada en bibliotecas, centros educativos, entidades y persones potencialmente interesadas, etc..

Es por todo ello que nos dirigimos a los ayuntamientos, entidades culturales y educativas, organizaciones políticas, sindicales y cívicas y entidades solidarias, invindolas a apoyar la Ofensiva final colaborando con la adquisición de libros.

¿Qué hay que hacer?
1- Ingresar el importe correspondiente en la c/c de
la AEPCFA-Girona: ES89 0081 0146 5300 0110 5111
(importe de 1 c/ de 12 ejemplares: 100 €,
 a portes pagados)
2- Enviar un correo-e a sebasparra@solidaries.org
adjuntando justificante del ingreso y aportando los datos postales donde hay que enviar los libros
3- Confirmar la recepción de los libro

Calendario
El 8 de septiembre del 2016, en celebración del 50 aniversario de la proclamación por la UNESCO del Dia Internacional de la Alfabetización, iniciaremos este operativo e iremos publicando en el bloc de la AEPCFA-Girona, http://aepcfagirona.blogspot.com.es/,
las aportaciones de los ayuntamientos y las organizaciones que se sumen.

El 8 de noviembre, en homenaje al 40 aniversario de la
muerte en combate de Carlos Fonseca AmadorY también
enséñenles a leer...»-, cerraremos el operativo y haremos llegar a Nicaragua un informe y los fondos recogidos.

Objetivo
Colaborar económicamente con 4.000 euros en apoyo a la Ofensiva final haciendo difusión de la magnitud y cualidad de la cooperación internacional y la generosa y continuada lucha del pueblo nicaragüense por la erradicación del analfabetismo distribuyendo 600 libros.

Invitamos a participar muy especialmente a:
Ayuntamientos y Diputaciones
Facultades de Educación de las universidades
Bibliotecas públicas
Escuelas de adultos
Organizaciones no gubernamentales, colectivos y persones solidarias con la Alfabetización y la Educación Popular
Sindicatos y federaciones de trabajadores de la enseñanza
Organizaciones políticas sensibles a la erradicación de los analfabetismos