dimecres, 2 d’octubre de 2013

SE ULTIMAN LOS PREPARATIVOS DEL ENCUENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD CON LA RPS...


Delegacions de més de trenta organismes de l'estat espanyol (Andalusia, Catalunya, Euskadi, Madrid, País Valencià, Saragossa,...), Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Suècia, Suissa,... i una delegació de Nicaragua encapçalada pel Secretari de Relacions Internacionals del FSLN han confirmat l'assistència a l'Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista “Padre Teo Klomberg” que se celebrarà en Arbúcies, Catalunya, els dies 11, 12 i 13 d'octubre. En total, a dia d'avui, més d'una setantena de persones. La trobada, doncs, sembla que serà un bon moment per a compartir informacions i experiències, reactivar la solidaritat amb Nicaragua i l'ALBA i concretar nous objectius solidaris.
Delegaciones de más de treinta organismos del estado español (Andalucía, Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia, Zaragoza,...), Bélgica, Dinamarca, Italia, Suecia, Suiza,... y una delegación de Nicaragua encabezada por el Secretario de Relaciones Internacionales del FSLN han confirmado la asistencia a la Encuentro Europeo de Solidaridad cono la Revolución Popular Sandinista “Padre Teo Klomberg” que se celebrará en Arbúcies, Cataluña, los días 11, 12 y 13 de octubre. En total, a día de hoy, más de setenta personas. El encuentro, pues, parece que será un buen momento para compartir informaciones y experiencias, reactivar la solidaridad con Nicaragua y el ALBA y concretar nuevos objetivos solidarios.